Music & Music Education Department

Performing Arts Department

Galleries

CLIENT CHARTER/PIAGAM PELANGGAN

1. Membantu merealisasikan visi dan misi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) agar menjadi sebuah Universiti yang bitara, cemerlang dalam kepimpinan pendidikan yang berlandaskan kegemilangan sejarah serta menerajui perubahan global;

2. Memberi perkhidmatan pengajaran dan pentadbiran yang berkualiti selaras dengan keperluan semasa pelanggan;

3. Memberi kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang kondunsif;

4. Menyedia tenaga pengajar dan pentadbiran yang mencukupi dan berkualiti;

5. Menyediakan perkhidmatan pengajaran dan pentadbiran yang cekap dan mesra pelanggan.E-Application


Link