PENGURUSAN

Prof. Madya. Dr. Mohd Kipli Abdul Rahman

Dekan

Tel: +605-450 5515
Email: kipli@fmsp.upsi.edu.my

Dr. Muhammad Fazli Taib Saearani

Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Tel: +05-450 6706
Email: fazli@fmsp.upsi.edu.my

Dr. Sumathi Maniam

Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)
Tel: +05-450 5909
Email: sumathi.maniam@fmsp.upsi.edu.my

Prof. Madya. Dr. Mohd Azam Sulong

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Tel: +605-450 6724
Email: azamdungun@upsi.edu.my

Maskana Ahmad

Timbalan Pendaftar Kanan
Tel: +605-450 6702
Email: maskana@upsi.edu.my

Affendi bin Ramli

Ketua Jabatan Muzik dan Pendidikan Muzik
Tel: +605-450 6758
Email: affendi@fmsp.upsi.edu.my

Zolkipli Abdullah

Ketua Jabatan Seni Persembahan
Tel: +605-450 6743
Email: zolkipli@fmsp.upsi.edu.my