KARYAWAN TAMU

Encik Mohd Pauzi Majid

Tel: 05-450 6000
Email: pauzi55@hotmail.com

Encik Nazi Digman Neniel

Tel: 05-450 6000
Email : nazi@fmsp.upsi.edu.my