Sarjana Muda

1. Sarjana Muda Pendidikan (Muzik)
2. Sarjana Muda Seni Persembahan (Tari)
3. Sarjana Muda Seni Persembahan (Teater)