2024 GALLERIES

This album is Faculty of Music and Performing Arts activity was carried out during 2024

PENTAS TARI 2024

TEATER PAYUNG MAHKOTA

ANUGERAH KEUSAHAWANAN KPT

TEATER MUZIKAL TENTANG KITA

SYARAHAN PROFESOR MOHAMAD HASAN

KEMUNCAK SENI 2024 (CAROUSEL)

RETREAT FMSP

RABU QALBU RAMADAN FMSP

TAKLIMAT DAN IKRAR PELAJAR BAHARU ISMP MUZIK