PENGURUSAN

Prof. Madya. Dr. Mohd Kipli bin Abdul Rahman

Dekan

Tel: +605-450 5515
Email: kipli@fmsp.upsi.edu.my

Dr. Muhammad Fazli Taib bin Saearani

Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
Tel: +05-450 6706
Email: fazli@fmsp.upsi.edu.my

Dr. Lena Farida binti Hussain Chin

Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi)
Tel: +05-450 5909
Email: lena.farida@fmsp.upsi.edu.my

Prof. Madya. Dr. Mohd Azam bin Sulong

Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Tel: +605-450 6724
Email: azamdungun@upsi.edu.my

Maskana binti Ahmad

Timbalan Pendaftar Kanan
Tel: +605-450 6711
Email: maskana@upsi.edu.my

Dr. Shafizan bin Sabri

Menanggung Tugas Ketua Jabatan Muzik dan Pendidikan Muzik
Tel: +605-450 6740
Email: shafizan@fmsp.upsi.edu.my

Zolkipli Abdullah

Ketua Jabatan Seni Persembahan
Tel: +605-450 6743
Email: zolkipli@fmsp.upsi.edu.my