Pertanyaan

PERTANYAAN YANG DIBERIKAN

Apakah program utama yang ditawarkan?
Fakulti Muzik dan Seni Persembahan menawarkan lebih daripada 5 program utama dalam mahasiswa dan siswazah.

Siapa penasihat akademik saya dan bagaimana saya menghubungi mereka?
Sila rujuk kepada pejabat fakulti atau sila lihat lembaga maklumat pelajar untuk penasihat akademik.

Bagaimana saya tahu kursus apa yang patut saya ambil?
Buku Panduan Panduan Akademik mengandungi kursus dan rancangan kurikulum sampel.