PENGAJIAN SISWAZAH

Program siswazah di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, biasiswa, dan kemahiran kognitif dan kreatif pelajar siswazah melalui penyelidikan, prestasi dan komposisi. Calon yang berpotensi dapat mengikuti kajian dalam bidang pendidikan musik, etnomusikologi, prestasi, teknologi muzik kreatif, komposisi, kajian prestasi, studi teater dan tarian. Kursus siswazah dalam pendidikan muzik membimbing calon dalam metodologi penyelidikan, pendekatan lanjutan dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan penilaian, kajian kurikulum dan kemahiran pedagogi.

Program siswazah dalam Etnomusikologi, Kajian Persembahan, Kajian Tari dan Teater dan Drama meneroka isu dan cabaran yang berkaitan dengan identiti, kuasa, hegemoni, jantina, perwakilan dan kajian warisan dalam muzik. Jurusan prestasi mengkaji isu-isu dalam teknik persembahan, gaya dan tafsiran, sementara jurusan komposisi meneroka konsep dalam komposisi muzik.

Fakulti kami menyesuaikan program siswazahnya untuk menampung calon dengan tujuan yang berbeza dalam melanjutkan pelajaran. Calon boleh memilih dari tiga mod pengajian:

Mod A (Penyelidikan)
Mod B (Penyelidikan & Kerja Kursus)
Mod C (Kerja Kursus)