4P REPORTS

Projek penyelidikan rasmi yang sedang berjalan di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan pada masa kini. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Dekan Deputi (Penyelidikan & Inovasi), Dr. Lena Farida binti Hussain Chin.

2021: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2019: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2020: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2017: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2018: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2015: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2016: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2013: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2014: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

2011: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah:

Perundingan

2012: 4P REPORT

Sila klik pautan untuk mendapatkan maklumat laporan seperti yang dinyatakan di bawah: