Servis

PENTADBIRAN HAL EHWAL AKADEMIK (DEKAN DEPUTI AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

 1. Mereka bentuk, menguruskan pembangunan akademik fakulti.
 2. Merancang dan mengawasi prestasi akademik pelajar fakulti.
 3. Memantau pengajaran dan pembelajaran pensyarah dan jadual waktu.
 4. Melaksanakan penilaian kursus.
 5. Menilai permohonan dan pelantikan pensyarah separuh masa.
 6. Mereka bentuk program antarabangsa dan perkongsian dengan industri di fakulti.
 7. Memberi kelulusan untuk permohonan perubahan kecil, permohonan kecil, penawaran kursus, dan penarikan kursus.
 8. Pengurusan pelajar Diploma seperti pengurusan penerimaan dan peperiksaan.

PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PELAJARAN SISWAZAH (DEKAN DEPUTI PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

 1. Menguruskan penyelidikan, permohonan pembantu penyelidikan, laporan kemajuan, tuntutan penyelidikan, pindaan penyelidikan, pembantu penyelidikan, dan laporan akhir.
 2. Pengurusan penerbitan seperti permohonan penerbitan.
 3. Pengurusan permohonan persidangan dan laporan akhir persidangan.
 4. Pengurusan pelajar Ijazah Tinggi dan pendaftaran seperti pendaftaran masuk, tawaran pendaftaran kursus, penarikan, penangguhan pengajian, peperiksaan, dan pengurusan disertasi.
 5. Wakil pengurusan MS ISO 9001: 2008.

UNIT PENTADBIRAN

 1. Menguruskan bengkel fakulti.
 2. Menguruskan prospek, brosur, dan laporan tahunan fakulti.
 3. Menguruskan maklumat dan fail kakitangan.
 4. Menguruskan surat edaran am universiti/fakulti.
 5. Menguruskan cuti kakitangan.
 6. Menguruskan laporan prestasi tahunan dan prestasi sasaran.
 7. Menguruskan penggunaan fasad/fasiliti.
 8. Menguruskan permohonan tugas rasmi di luar ibu pejabat.

UNIT TEKNIKAL DAN PENGELUARAN

 1. Mereka bentuk dan melaksanakan infrastruktur persembahan berkualiti dalam bidang muzik, tarian, dan teater.
 2. Meningkatkan bilangan persembahan yang cemerlang.
 3. Merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai hasrat Universiti untuk menghasilkan pendapatan sendiri.
 4. Memberikan perkhidmatan nasihat dan meningkatkan persembahan seni persembahan.

UNIT MUZIK

 1. Membantu melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran dengan menjadi pensyarah dalam kuliah atau tutorial.
 2. Menjadi pemuzik yang menyertai persembahan rasmi universiti sama ada di dalam atau di luar universiti dan jemputan dari luar.
 3. Membantu fakulti dan pengurusan unit muzik untuk menjalankan aktiviti tahunan.