KARYAWAN TAMU

Encik Mohd Pauzi bin Majid

Tel: 05-450 6702
Email: pauzi@fmsp.upsi.edu.my

Encik Nazi Digman Neniel

Tel: 05-450 6702
Email : nazi@fmsp.upsi.edu.my

Encik Irfendi

Tel: 05-450 6702
Email: irfendi@fmsp.upsi.edu.my