PEMBENTANGAN PELAJAR PENGAJIAN SISWAZAH FMSP

PEMBENTANGAN PELAJAR PENGAJIAN SISWAZAH FMSP
Pembentangan Dapatan Kajian Penyelidikan Peringkat Sarjana

Tarikh: 23 Januari 2024 (Selasa)
Masa: 2.30 petang
Tempat/ Google Meet: Bilik Smartclass Room, FMSP/ meet.google.com/sof-qker-uns
Nama Pelajar: Muhammad Azman Bin Masri (M20211002554)
Penyelia Utama: Dr. Lena Farida binti Hussain Chin
Program: Sarjana Kajian Persembahan (MT174)
Tajuk: Ephemera: Formulasi Promosi Bercetak Dalam Ontologi Bangsawan Lama

Semua dijemput hadir!